Impre Art
Strona G3ówna Firma Kontakt
Organizacja imprez artystycznych
Organizacja promocji
Materialy do charakteryzacji i kosmetyki
Obuwie artystyczne
Fitness kluby - MAESTRO - POznań, Plewiska

Impre-Art Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 21
61-000 Poznań

NIP: 779-00-16-914

REGON:004770500

KRS:0000091397

Kapitał zakładowy 50.400,00 zł

tel. +48 61 853 09 53 (fax - wew. 39 i 42)
tel. +48 61 851 70 10 (fax - wew. 39 i 42)
e-mail: office@impre-art.com.pl

Dział Artystyczny

tel. 61 853 09 53, wew. 37
tel. 61 851 70 10, wew. 37
e-mail: artystyczne@impre-art.com.pl
Dział Promocji

tel. 61 853 09 53, wew. 34 i 37
tel. 61 851 70 10, wew. 34 i 37
e-mail: promocja@impre-art.com.pl
Dział Materiałów Charakteryzatorskich i Kosmetyków
Dział Obuwia Artystycznego

tel. 61 853 09 53, wew. 32
tel. 61 851 70 10, wew. 32
e-mail: kosmetyki@impre-art.com.pl
Księgowość i Kadry

tel. 61 853 09 53, wew. 43
tel. 61 851 70 10, wew. 43
e-mail: ksiegowosc@impre-art.com.pl

Agencja PromocyjnaAgencja ArtystycznaEventyKryolanHostessy, promocje